Hvað gerir Kjölur?

Kjölur er stéttarfélag starfsmanna í almannaþjónustu sem varð til við sameiningu Félags opinberra starfsmanna í Húnavatnssýslum, Starfsmannafélags Akureyrarbæjar, Starfsmannafélags Borgarbyggðar, Starfsmannafélags Dalvíkurbyggðar og Starfsmannafélags Siglufjarðarkaupstaðar, á fundi í Munaðarnesi 15. maí 2004. Þann 17. febrúar 2014 var samþykkt á aðalfundi Starfsmannafélags Skagafjarðar að sameinast Kili stéttarfélagi og tók sameiningin strax gildi. Á haustmánuðum 2021 sameinuðust fjögur félög við Kjöl nánar tiltekið þann 23.september 2021 Starfsmannafélag Fjarðarbyggða, þann 21. október Starfsmannafélaga Dala og Snæfellsnessýslu, þann 23.október Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum og þann 27. október Starfsmannafélag Fjallabyggðar og tók sameiningin gildi 1. janúar 2022. 

KJÖLUR stéttarfélag starfsmanna í almannaþjónustu er aðildarfélag BSRB. 

Tilgangur félagsins er að vera í forsvari fyrir einstaklinga við gerð kjarasamninga og vinna að öðrum hagsmunamálum, vernda réttindi félaganna og beita sér gegn hvers konar misrétti í launagreiðslum og starfskjörum. Félagsmenn eru um 1931. Konur eru 71% félagsmanna.
Félagið skiptist í tvo hluta, opinberan hluta og almennan hluta.

Fundur eitt

Fundur tvo 

Stjornarpakki

Til opinbera hlutans teljast: 

 •  Félagsmenn í þjónustu ríkisins og sveitarfélögum sem ekki eiga aðild að öðru stéttarfélag
 •  Félagsmenn í vinnu hjá sjálfseignarstofnunum sem starfa í almannaþágu samkvæmt lögum

 • Þessir félagsmenn hafa réttindi og skyldur samkvæmt lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Þar er m.a. fjallað um sérstöðu opinberra starfsmanna, samningsrétt stéttarfélagsins og verkfallsrétt. 

Til almenna hlutans teljast:

 •  Félagsmenn sem vinna hjá fyrirtækjum sem starfa í almannaþágu og voru áður stofnanir sveitarfélaga og heyra undir lög nr. 80/1938, lög um stéttarfélög og vinnudeilur

Félagsgjald - utan félagsmenn

Samkvæmt lögum Kjalar verða þeir sem taka laun eftir kjarasamningi þess sjálfkrafa félagsmenn og greiða gjald til þess sem er 1% af öllum launum. Ef viðkomandi vill ekki vera í félaginu getur hann sagt sig úr því, en þarf eftir sem áður að greiða gjald til þess samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

 

Félagsmaður Kjalar hefur m.a. eftirfarandi réttindi með veru sinni í félaginu:
 • haft áhrif á umhverfi þitt með að taka þátt í félagsstarfinu
 • tekið þátt í námskeiðahaldi á vegum félagsins,
 • komið með ábendingar um starfsemi félagsins til stjórnar félagsins
 • nýtur kjarasamninga félagsins
 • nýtur stofnanasamnings sem gerður er á viðkomandi stofnun (ríkið)
 • nýtur veikindaréttar og fæðingarorlofs
 • á rétt á úthlutun úr styrktarsjóði í fæðingarorlofi
 • á rétt á að kjósa trúnaðarmann og stjórn
 • á rétt á að dvelja í orlofshúsum félagsins
 • á rétt á að taka þátt í því félagsstarfi sem boðið er upp á
 • á rétt á úthlutun ú fræðslusjóði Kjalar
 • á rétt á úthlutun úr styrktarsjóði BSRB
 • á rétt á starfsnámi á vegum samningsaðila
 • á sér málsvara í réttinda- og álitamálum
 • vinnur sér inn réttindi hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins eða Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda eða Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga
 • á rétt á framlagi frá atvinnurekanda leggi hann til viðbótarframlag í séreignarlífeyrissjóð