Innanhússfræðsla

Sjóðurinn hefur þríþætt hlutverki með því að veita styrki til innanhússfræðslu á sviði símenntunar sem eru í samræmi við markmið hans til: 

a) sveitarfélaga, stofnana og vinnuveitenda sem greiða í sjóðinn,
b) Kjalar stéttarfélags, Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu v/ Akranes og Seltjarnarnes
c) verkefni sem sjóðsstjórn skipuleggur eða á aðkomu að.

Umsóknir skulu sendar stjórn sjóðsins þar sem fram kemur lýsing á þeirri innanhússfræðslu sem sótt er um styrk til, skipulagi hennar, efnisinntaki, áætlaðri framkvæmd, kostnaði, öðrum styrkjum og framlagi umsækjanda. Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram a.m.k. ársfjórðungslega. 

Stjórn sjóðsins er heimilt við sérstakar aðstæður að víkja frá reglum þessum.

Vinnuveitandi/stofnun getur sent allt að þrjá starfsmenn á hverju fimm ára tímabili til að sækja endurmenntunarnámskeið og/eða ráðstefnur innanlands eða utan. Hámarksstyrkur fyrir slík verkefni er kr. 130.000 á hvern starfsmann.

Námskeið sem haldið er og skipulagt af vinnuveitanda sjálfum er ekki styrkhæft né námskeiðsgögn/bækur.

Sækja um hér