Fræðsluverkefni

Sjóðurinn hefur þríþætt hlutverki með því að veita styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar sem eru í samræmi við markmið hans til: 

a) sveitarfélaga, stofnana og vinnuveitenda sem greiða í sjóðinn,
b) Kjalar stéttarfélags, Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar v/ Akranes og Seltjarnarnes
c) verkefni sem sjóðsstjórn skipuleggur eða á aðkomu að.

Umsóknir skulu sendar stjórn sjóðsins þar sem fram kemur lýsing á því fræðsluverkefni sem sótt er um styrk til, skipulagi þess, efnisinntaki, áætlaðri framkvæmd, kostnaði, öðrum styrkjum og framlagi umsækjanda. Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram a.m.k. ársfjórðungslega. 

 

Sækja um í sjóðinn