Lög

Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986

Lög um sáttastörf og vinnudeilur nr. 80/1938

Lög um orlof nr. 30/1987

Lög um 40 stunda vinnuviku nr. 88/1971

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980