Starfsheiti og starfsmat

Störf félagsmanna er starfa hjá sveitarfélögum eru metin í starfsmati á grundvelli starfslýsinga.  Starfsmatskerfið er greiningartæki sem er notað til að meta með kerfisbundnum hætti þær kröfur sem störf gera til starfsmanna. 

 • Starfsmat er:
 • aðferð til að leggja samræmt mat á ólík störf
 • aðferð til að gera forsendur launaákvarðana sýnilegri
 • aðferð til þess að gera rökin á bak við launaákvarðanir skýrari leið til að ákvarða sömu laun fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf. 

  Kerfið byggir á hlutlægum viðmiðum sem notuð eru til að bera saman störf í samræmi við þær kröfur sem í störfunum felast, óháð hæfni þeirra sem þau vinna.
  Markmið starfsmats er að tryggja að starfsmönnum séu ákvörðuð laun með eins málefnalegum og hlutlægum aðferðum og hægt er og á að leiða til þess að störfum sé raðað þannig til grunnlauna að þau séu hin sömu fyrir störf sem metin eru jafnkrefjandi, óháð starfsstöðum, stéttarfélagi eða kyni.
  Grunnlaunaröðun starfa félagmsanna hjá sveitarfélögunum fer eftir starfsmati. Sjá heimasíðu starfsmatkerfis  
  þar sem hægt er að finna allt efni sem á við um þetta starfsmatið og niðurstöður á mati á störfum.