FRESTAÐ Aðalfundi 2020

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=d8a91f60-6530-11ea-945f-005056bc4d74

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur að tillögu sóttvarnalæknis ákveðið að virkja heimildir sóttvarnalaga til að takmarka samkomur í fjórar vikur frá miðnætti 15. mars næstkomandi. Með takmörkun er átt við viðburði þar sem fleiri en 100 manns koma saman og verða þeir óheimilir. Samhliða verður skólahald takmarkað, einnig í fjórar vikur. Ákvörðun heilbrigðisráðherra var kynnt á fundi ríkisstjórnar í morgun og á fréttamannafundi að honum loknum. Markmið aðgerðanna er að hægja á útbreiðslu Covid – 19 svo að heilbrigðisþjónustan muni eiga auðveldara með að takast á álag í tengslum við veirusjúkdóminn.

Samkomubannið tekur ekki til alþjóðaflugvalla eða alþjóðahafna. Þar verða sóttvarnaráðstafanir efldar enn frekar og rík áhersla lögð á úrræði til að draga úr smithættu.

Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna  farsóttar verður birt í Stjórnartíðindum og sömuleiðis auglýsing um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. Auglýsingarnar eru meðfylgjandi og fela þær í sér nánari skýringar á því hvað takmarkanirnar fela í sér.

Eins og fram kemur í minnisblaði sóttvarnalæknis til heilbrigðisráðherra hafa viðbrögð á Íslandi til þessa beinst að fljótri greiningu einstaklinga, einangrun sýktra og sóttkví þeirra sem grunaðir eru um smit. Má telja líklegt að þessar ráðstafanir hafi komið í veg fyrir fjölmörg innlend smit. Margvíslegar  aðrar ráðstafanir hafa verið gerðar með leiðbeiningum og upplýsingagjöf til almennings, stofnana og fyrirtækja til að sporna við útbreiðslu veirunnar. Sérstök áhersla hefur verið lögð á að vernda viðkvæma hópa og verður svo áfram.

Ákvörðun heilbrigðisráðherra miðar eins og fyrr segir að því að hægja enn frekar á útbreiðslu COVID-19 og viðhalda starfsgetu heilbrigðiskerfisins meðan á faraldri stendur. Auk þeirra gagna sem vísað er á hér að neðan varðandi ákvörðun ráðherra er hér einnig bent á nýja upplýsingasíðu hins opinbera um Covid-19 og aðgerðir stjórnvalda.

 

FRESTAÐ
Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:

 1. Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemi félagsins á síðastliðnu ári.
 2. Lagðir fram til úrskurðar endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið ár.
 3. Lagðir fram til úrskurðar endurskoðaðir reikningar orlofssjóðs fyrir síðastliðið ár.
 4. Tekin ákvörðun um tillögur til lagabreytinga.
 5. Úrslit allsherjaratkvæðagreiðslu í stjórnarkjöri kynnt.
 6. Kosinn löggiltur endurskoðandi félagsreikninga, tveir skoðunarmenn og tveir til vara.
 7. Kosnir þrír menn í kjörstjórn og jafnmargir til vara.
 8. Ákveðið árgjald félagsmanna og skipting þess milli sjóða.
 9. Tekin fyrir málefni fræðslusjóðs skv. reglum sjóðsins.
 10. Tekin fyrir málefni Átaks- og vinnudeilusjóðs, skv. reglugerð sjóðsins.
 11. Samþykkt fjárhagsáætlun næsta árs.
 12. Kjaramál
 13. Önnur mál 

Skemmtidagskrá