Skilmálar leigutaka

 

Orlofssjóður Kjalar stéttarfélags hefur til útleigu sjö íbúðir allt árið um kring. Fimm íbúðir í Reykjavík, eina í Kópavogi og eina á Akureyri. Íbúðirnar eru vel búnar húsgögnum og húsbúnaði. Hægt er að leigja þær í viku, helgar eða stakar nætu en þó aldrei lengur en viku hverju sinni.

 Skilmálar leigutaka:

  1. Leigutaki ber ábyrgð dvalarstað meðan á leigutíma stendur og skuldbindur sig til að bæta það tjón sem verða kann. Umgengnisreglur er að finna á leigustað og ber að kynna sér þær og fara eftir þeim í einu og öllu.

  2. Verði leigutaki eða gestir hans uppvís að slæmri umgengi eða brotum á þeim reglum sem gilda, á hann á hættu að verða útilokaður frá frekari leigumöguleikum og innheimtu á óþrifagjaldi allt að kr. 30.000.

  3. Gæludýr eru stranglega bönnuð í öllum húsum og íbúðum félagsins sem og á þeim útisvæðum sem þeim tilheyra og gildir það líka um gæludýr gesta. Reykingar og notkun rafretta eru bannaðar innandyra.

  4. Leigjanda er almennt óheimilt að framselja leigurétt sinn eða framleigja hið leigða húsnæði án samþykkis leigusala.

  5. Áríðandi er að skila lyklum í lyklaboxi við brottför og þeim lyklum sem sóttir voru á skrifstofu.