Kjarasamningur 2020-2023


Kjarasamningur allur samansettur frá 2020 til 2023

EFNISYFIRLIT:

Fyrsti kafli er um kaup.
Föst mánaðarlaun, Eingreiðslur á samningstímanum, Röðun í launaflokka, Tímavinnukaup, Yfirvinnukaup, Álagsgreiðslur, Persónuuppbót / desemberuppbót.

Annar kafli er um vinnutíma.
Dagvinna og afbrigðilegur vinnutími, Yfirvinna., Lágmarkshvíld, Bakvaktir, Vaktavinna.

Þriðji kaflu um matar- og kaffitíma.

Matar- og kaffitímar á dagvinnutímabili, Matar- og kaffitímar í yfirvinnu, Vinna í matar- og kaffitímum, Fæði og mötuneyti, Hádegisverður starfsfólks skóla/umönnunarstofnunar, Frítt fæði,

Fjórði kafli er um orlof. 

Lengd orlofs, Orlofslaun, Orlofsárið, Sumarorlofstími, Ákvörðun orlofs, Veikindi í orlofi, Áunninn orlofsréttur

Fimmti kafli er um ferðir og gisting

Ferðakostnaður og gisting skv. reikningi, Dagpeningar innanlands, Greiðsluháttur, Ferðatími og fargjöld erlendis, Dagpeningar á ferðum erlendis,  Dagpeningar vegna námskeiða o.fl, Heimflutningur fjarri vinnustað, Ferðir með nemendur og skjólstæðinga, Ófærð

Sjötti kafli er um aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðum.

Um vinnustaði og rétt starfsmanna, Um vinnustaði, Lyf og sjúkragögn, Öryggiseftirlit, Slysahætta, Tilkynningaskylda um vinnuslys, Læknisskoðun. 

Sjöundi kaflu er um tryggingar.

Slysatryggingar, Farangurstrygging, Tjón á persónulegum munum, Skaðabótakrafa, 

Áttundi kafli er um verkfæri og fatnaður.

Verkfæri, Hlífðar, vinnu og einkennisfatnaður, 

Níundi kafli (9) er um afleysingar.

Staðgenglar, Launað staðgengilsstarf, Aðrir staðgenglar.

Tíundi kafli (10) er um fræðslumál.

Símenntun og starfsþróun, Persónuálag, Launað námsleyfi, Lögbundin starfsréttindi, 

Ellefti kafli (11) er um ýmis atriði

Réttindi og skyldur, 

Samstarfsnefnd, tæknifrjóvgun, Fráfall,

Tólfti kafli (12) er um rétt starfsmanna vegna veikinda eða slysa. 44

Tilkynningar, vottorð og útlagður kostnaður, Réttur til launa vegna veikinda og slysa, Starfshæfnisvottorð, Lausn frá störfum vegna óvinnufærni, veikinda eða slysa, Lausnarlaun og laun til maka látins starfsmanns, Skráning veikindadaga, Forföll af óviðráðanlegum ástæðum, veikindi barna yngri en 13 ára, Mæðraskoðun, Samráðsnefnd, Ákvæði til bráðabirgða,

Þrettándi (13) kafli er um Launaseðill, félagsgjöld og iðgjaldagreiðslur. 

Launaseðill, Félagsgjöld, Orlofssjóður, starfsmenntunarsjóður, Mannauðssjóður, Vísindasjóður, Lífeyrissjóður, styrktarsjóður BSRB, Starfshæfingarsjóður, Félagsmannasjóður, 

Fjórtándi kafli (14) Gildistími og samningsforsendur.

Bókanir

Fylgiskjöl og viðaukar.

Sérákvæði