Kjarasamningur 2023-2024


Framlenging á kjarasamningi frá 1. apríl 2023 sem gildir til 31. mars 2024. Ásamt launatöflu og sáttagreiðslu. 

Kjarasamningur allur samansettur frá 2020 til 2023  (pdf form)

EFNISYFIRLIT:

Fyrsti kafli (1) er um kaup
Föst mánaðarlaun, Eingreiðslur á samningstímanum, Röðun í launaflokka, Tímavinnukaup, Yfirvinnukaup, Álagsgreiðslur, Persónuuppbót / desemberuppbót. Að auki sérstakar launagreiðslur á lægstu laun og viðbót á leikskóla og heimahjúkrun

Annar kafli (2) er um vinnutíma
Dagvinna og afbrigðilegur vinnutími, undirbúningstímar í grunnskóla og leikskólum. Yfirvinna. Lágmarkshvíld, Bakvaktir, Vaktavinna.

Þriðji kafli (3) um matar- og kaffitíma

Matar- og kaffitímar á dagvinnutímabili, Matar- og kaffitímar í yfirvinnu, Vinna í matar- og kaffitímum, Fæði og mötuneyti, Hádegisverður starfsfólks skóla/umönnunarstofnunar, Frítt fæði,

Fjórði kafli (4) er um orlof

Lengd orlofs, Orlofslaun, Orlofsárið, Sumarorlofstími, Ákvörðun orlofs, Veikindi í orlofi, Áunninn orlofsréttur

Fimmti kafli (5) er um ferðir og gisting

Ferðakostnaður og gisting skv. reikningi, Dagpeningar innanlands, Greiðsluháttur, Ferðatími og fargjöld erlendis, Dagpeningar á ferðum erlendis,  Dagpeningar vegna námskeiða o.fl, Heimflutningur fjarri vinnustað, Ferðir með nemendur og skjólstæðinga, Ófærð

Sjötti kafli (6) er um aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðum

Um vinnustaði og rétt starfsmanna, Um vinnustaði, Lyf og sjúkragögn, Öryggiseftirlit, Slysahætta, Tilkynningaskylda um vinnuslys, Læknisskoðun. 

Sjöundi kafli (7) er um tryggingar

Slysatryggingar, Farangurstrygging, Tjón á persónulegum munum, Skaðabótakrafa, 

Áttundi kafli (8) er um verkfæri og fatnaður

Verkfæri, Hlífðar, vinnu og einkennisfatnaður, 

Níundi kafli (9) er um afleysingar

Staðgenglar, Launað staðgengilsstarf, Aðrir staðgenglar.

Tíundi kafli (10) er um fræðslumál

Símenntun og starfsþróun, Persónuálag, Launað námsleyfi, Lögbundin starfsréttindi, 

Ellefti kafli (11) er um ýmis atriði

Réttindi og skyldur, 11.1.3, ráðningarsamningur og uppsagnarfrestur

Samstarfsnefnd, tæknifrjóvgun, Fráfall,

Tólfti kafli (12) er um rétt starfsmanna vegna veikinda eða slysa

Tilkynningar, vottorð og útlagður kostnaður, Réttur til launa vegna veikinda og slysa, Starfshæfnisvottorð, Lausn frá störfum vegna óvinnufærni, veikinda eða slysa, Lausnarlaun og laun til maka látins starfsmanns, Skráning veikindadaga, Forföll af óviðráðanlegum ástæðum, veikindi barna yngri en 13 ára, Mæðraskoðun, Samráðsnefnd, Ákvæði til bráðabirgða,

Þrettándi (13) kafli er um Launaseðill, félagsgjöld og iðgjaldagreiðslur

Launaseðill, Félagsgjöld, Orlofssjóður, starfsmenntunarsjóður, Mannauðssjóður, Vísindasjóður, Lífeyrissjóður, styrktarsjóður BSRB, Starfshæfingarsjóður, Félagsmannasjóður, 

Fjórtándi kafli (14) Gildistími og samningsforsendur

Bókanir

Fylgiskjöl og viðaukar

Sérákvæði