Þróunar- og símenntunarsjóður bæjarstarfsmannafélaga hjá ríkinu

Sjóðurinn heitir Þróunar- og símenntunarsjóður bæjarstarfsmannafélaga hjá ríkinu.
kt. 550698-3079,
Skipagötu 14
602 Akureyri.

Markmið sjóðsins er að auka möguleika ríkisstofnana, sem neðangreind stéttarfélög eiga félagsmenn hjá, til að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun félagsmanna með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

Þær stofnanir sem hafa rétt  til þess að sækja í sjóðinn vegna félagsmanna í bæjarstarfsmannafélögum hjá ríkinu eru:

  • Heilbrigðisstofnanir Austurlands, Norðurlands, Suðurnesja, Suðurlands, Vestfjarða og Vesturlands
  • Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu
  • Sjúkrahúsið á Akureyri
  • Framhaldsskólar: Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Fjölbrautaskóli Suðurlands, Fjölbrautaskóli Vesturlands, Framhaldsskólinn á Húsavík, Framhaldsskólinn á Laugum, Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu, Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum, Menntaskóli Borgarfjarðar, Verkmenntaskóli Austurlands og Verkmenntaskólinn á Akureyri.

Stéttarfélög sem geta sótt í sjóðinn eru:

Kjölur stéttarfélag starfsmanna í almannaþjónustu, FOSS stéttarfélag í almannaþjónustu, Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi, Starfsmannafélag Kópavogs, Starfsmannafélag Vestmannaeyjabæjar, Starfsmannafélag Húsvíkurkaupstaðar. 


Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum mönnum til tveggja ára í senn, tveimur skipuðum af fjármálaráðherra og tveimur af hlutaðeigandi stéttarfélögum. Stjórnin kýs sér formann og varaformann. Arna Jakobína Björnsdóttir formaður, fulltrúi Kjalar stéttarfélags, Einar Már Þórðarson meðstjórnandi,  fulltrúi fjármálaráðherra og Unnur Sigmarsdóttir meðstjórnandi, fulltrúi Samflots bæjarstarfsmannafélaga.