Starfsþróun metin til launa

Í síðustu kjarasamningum var samþykkt að veita 2% persónuálag vegna starfsþróunarnámskeiða skv. grein 10.2.1 sem gildir frá 1. janúar 2018.

Skipuð var Starfsþróunarnefnd sem hefur nú birt reglur og lista yfir starfstengd námskeið sem nefndin staðfestir að uppfylli skilyrði um ávinnslu persónuálags.

Við mat á starfstengdu námi til persónuálags er starfsmönnum sveitarfélaga skipt í tvo hópa, þ.e. annars vegar þá sem ekki hafa lokapróf á framhaldsskólastigi og hins vegar þá sem hafa lokapróf á framhaldsskólastigi (2 til 4 ár) skv. gr. 10.2.3 í gildandi kjarasamningum.

Hópur eitt getur fengið heilstætt starfstengt nám, sem er a.m.k. 150 kest. (kennslustundir) að lengd, metið til 2% persónuálags.

Hópur tvö sem hefur lokið framhaldsskólaprófi getur með sama hætti fengið 2% persónuálag vegna styttri starfstengdra námskeiða sem samanlagt ná a.m.k. 150 kest.

Starfsþróunarnefnd mun uppfæra listann yfir starfstengt nám eftir því sem við á. Félagsmenn sem eru með námskeið sem ná settum viðmiðum geta farið með þau til næsta launafulltrúa og óskað eftir mati á þeim. Hægt er að beina erindum varðandi mat á námskeiðum, sem ekki eru tilgreind á lista nefndarinnar, til Starfsþróunarnefndar á netfangið: starfsthrounarnefnd@samband.is 

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast hér.