Starfsþróun metin til launa

Við mat á starfstengdu námi til persónuálags er starfsmönnum sveitarfélaga skipt í tvo hópa, þ.e. annars vegar þá sem ekki hafa lokapróf á framhaldsskólastigi og hins vegar þá sem hafa lokapróf á framhaldsskólastigi skv. gr. 10.2.3 

Hækka laun um 2% persónuálag vegna starfsþróunarnámskeiða skv. grein 10.2.1 (tók gildi frá 1. janúar 2018).

Skipuð var Starfsþróunarnefnd sem hefur nú birt reglur og lista yfir starfstengd námskeið sem nefndin staðfestir að uppfylli skilyrði um ávinnslu persónuálags.

Starfsþróunarnefnd mun uppfæra listann yfir starfstengt nám eftir því sem við á. Félagsmenn sem eru með námskeið sem ná settum viðmiðum geta farið með þau til næsta launafulltrúa og óskað eftir mati á þeim. Hægt er að beina erindum varðandi mat á námskeiðum, sem ekki eru tilgreind á lista nefndarinnar, til Starfsþróunarnefndar á netfangið: starfsthrounarnefnd@samband.is 

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast hér.