Samþykktir

Samþykktir um Vísindasjóð Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu v/ háskólamenntaðra félagsmanna.

1. gr.

Sjóðurinn heitir Vísindasjóður Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu v/háskólamenntaðra félagsmanna. Heimili sjóðsins og varnarþing er á Akureyri.

2. gr.

Aðild að sjóðnum eiga þeir félagsmenn Kjalar stéttarfélags sem eru með háskólapróf og greitt er fyrir í sjóðinn

3. gr.

Markmið sjóðsins er að auka tækifæri sjóðfélaga til framhaldsmenntunar, endurmenntunar, rannsókna og þróunarstarfa. Sjóðurinn greiðir styrki til rannsókna- og þróunarverkefna, námskeiðsgjöld, ferða- og dvalarstyrki, styrki vegna námskeiða, sem stéttarfélagið eða einstök fagfélög eða félagshópar standa fyrir, aukaþóknun fyrir óvenju umfangsmikil verkefni, og aðstoði sjóðfélaga til endurmenntunar eða á annan hátt samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins.

4. gr.

Stjórn Kjalar skipar stjórn sjóðsins til þriggja ára í senn og skal hún skipuð einum fulltrúa frá stjórn Kjalar og tveim sjóðsfélögum. Sjóðsstjórn skiptir með sér verkum og setur sér starfsreglur í samræmi við markmið sjóðsins.

Stjórnin skal halda gerðabók og rita í hana allar samþykktir sínar. Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði.

5. gr.

Tekjur sjóðsins eru:

a.   Framlag Akureyrarbæjar eða annarra launagreiðanda samkvæmt kjarasamningi á hverjum tíma.

b.   Vaxtatekjur.

c.   Aðrar tekjur.

Sjóðurinn verði ávaxtaður á þann hátt, sem sjóðsstjórn telur hagkvæmast á hverjum tíma.

6. gr.

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið.

Reikningar skulu liggja fyrir í síðasta lagi í lok febrúar ár hvert og skulu þeir endurskoðaðir af til þess kjörnum endurskoðendum.

7. gr.

Reglur þessar eru settar í stjórn Kjalar 2. september 2003.