Hvaða nám er styrkt?


Allt nám á framhaldsskólastigi og á grundvelli framhaldsfræðslulaga er styrkhæft, sem og háskólanám.
Kostnaður umsækjenda við nám, námskeið, námsstefnur eða sambærilega þekkingaröflun, sem tengja má starfi hans og flokka má undir starfs- eða endurmenntun, er styrkhæfur að hluta eða öllu leyti.  Sömuleiðis kostnaður vegna náms við framhaldsskóla, háskóla og tölvunámskeið, þó svo að umsækjandi vinni ekki að staðaldri við tölvu.

Uppihald eða bein laun greiðir sjóðurinn ekki, né kostnað sem greiddur er af öðrum aðilum.