Kvennaverkfall 24.október 2023

BOÐAÐ ER TIL KVENNAVERKFALLS ÞRIÐJUDAGINN 24. OKTÓBER 2023

 Kallarðu þetta jafnrétti?

Þriðjudaginn 24. október 2023, eru konur og kynsegin fólk hvött til að leggja niðurlaunuð sem ólaunuð störf allan daginn eins og konur gerðu fyrst á kvennaári Sameinuðu þjóðanna árið 1975. Það var sögulegur viðburður á alheimsvísu enda lögðu 90% kvenna á Íslandi niður vinnu þann dag til að sýna fram á mikilvægi vinnuframlags kvenna fyrir samfélagið.
Þrátt fyrir áratugalanga baráttu búum við enn í samfélagi þar sem langlífasti og útbreiddasti faraldurinn sem við eigum við að etja er kynbundið og kynferðislegt ofbeldi, ásamt því að framlag kvenna til samfélagsins er gróflega vanmetið. Við sem samfélag virðumst orðin samdauna stöðunni og teljum að jafnrétti komi með tímanum — jafnvel þó vitað sé að það muni a.m.k. taka heila ævi. Því blásum við, á fjórða tug samtaka kvenna, hinsegin fólks og hreyfinga launafólks til kvennaverkfalls á ný. Við leggjum niður störf til að sýna að sameiginlegur kraftur okkar er óstöðvandi. Þannig ætlum við að breyta samfélaginu og knýja fram jafnrétti strax. Samstöðufundir, táknrænir viðburðir og gjörningar verða um allt land og við hvetjum konur og kvár til að sýna samstöðu undir slagorðinu Kallarðu þetta jafnrétti? Samstöðufundir verða haldnir um allt land og frekari upplýsingar um þá verður að finna á kvennaverkfall.is. Þau sem ekki sjá sér fært að mæta á samstöðufundi eru hvött til að sýna samstöðu með öðrum hætti undir
myllumerkinu #kvennaverkfall og með því að hvetja annað fólk til þátttöku.

CALL FOR A WOMEN'S STRIKE (information in English)
You call this equality?
On 24 October 2023, women and non-binary people are encouraged to stop both paid and unpaid work for the whole day, just like women in Iceland did on that same day back in 1975, in UN’s International Women’s Year. In a historical event,
90% of women in Iceland went on strike that day in 1975, to demonstrate the importance of women's contribution to society.
Today, despite a decades-long battle, we still live in a society in which gender-based and sexual violence is a persistent and widespread pandemic, and where women’s contribution to society is brutally undervalued. In some ways, Icelandic society seems to have resigned to the situation, waiting for time to naturally bring equality — even though we acknowledge that it will take at least a lifetime.
Therefore, over thirty associations of women, queer people, and working people now call for a new Women's Strike. We strike to demonstrate that when we use our collective power, we are unstoppable. We strike to call for societal changes
and for equality. There will be demonstrations, symbolic events, and other performances, all around the country, and we encourage women and non-binary people to come together under the slogan You call this equality?
We encourage women and non-binary people living in the proximity of Reykjavík, including Borgarnes, Akranes, Selfoss and Suðurnes, to show solidarity and participate in the demonstration in Arnarhóll at 14:00. There will also be demonstrations in West, East and North Iceland. Further information will be available on kvennaverkfall.is
We encourage those who cannot attend a meeting, to demonstrate solidarity under the hashtag #kvennaverkfall, and by encouraging others to participate. As has been the case in past Women's Strikes, we expect workplaces to make arrangements to enable women and non-binary people to participate in the Women’s Strike, and related events on that day, without losing any pay. We also expect fathers, grandfathers, uncles and brothers to take on the second and third
shifts on that day, e.g. by taking care of children, the elderly and sick relatives, as well as any organising related to family and household.
 
STRAJK KOBIET (informacje w języku polskim)
I Ty to nazywasz równością?
We wtorek 24 października 2023 nawołujemy wszystkie kobiety i osoby niebinarne do odejścia od stanowisk pracy, zarówno płatnej jak i bezpłatnej, tak jak po raz pierwszy uczyniły Islandki podczas trwania Roku Kobiet ONZ w 1975 r. Dzień ten zapisał się w
światowej historii tym, że 90% kobiet w Islandii porzuciło tego dnia pracę w ramach protestu i w celu unaocznienia swojego znaczenia dla życia zawodowego kraju i funkcjonowania społeczeństwa. Pomimo dziesięcioleci zmagań z dyskryminacją, nadal żyjemy w społeczeństwie, wktórym najdłużej trwającą i najbardziej rozpowszechnioną epidemią z jaką mamy do
czynienia, jest przemoc seksualna i ze względu na płeć, a wkład kobiet wspołeczeństwo jest wciąż rażąco niedoceniany.
Wydaje się, że jako społeczeństwo pogodziliśmy się z tą sytuacją i wydajemy się wierzyć, że czas przyniesie pełne równouprawnienie – choć dobrze wiadomo, że prawdopodobnie zajmie to długość życia niejednej z nas.
Dlatego my, czterdzieści organizacji zrzeszających kobiety i osoby niebinarne oraz ruchów robotniczych, wzywamy ponownie do strajku kobiet. Porzućmy solidarnie stanowiska pracy, aby pokazać, że jesteśmy siłą, której nie należy lekceważyć.
Pokażmy, że jesteśmy w stanie zmienić społeczeństwo i wymusić osiągniecie równości już teraz. W całym kraju odbędą się spotkania solidarnościowe, symboliczne wydarzenia i występy. Zachęcamy wszystkich, kobiety i mężczyzn, do okazywania wsparcia naszej
sprawie pod hasłem „I Ty to nazywasz równością?” Apelujemy do wszystkich sąsiadujących z Reykjavíkiem gmin,, takich jak
Borgarfjörður, Akranes, Selfoss i Suðurnes, aby okazali solidarność z nami, zjednoczyli się i wzięli udział w spotkaniu protestacyjnym w Arnarhól o godzinie 14:00. Wiece solidarnościowe odbędą się także na Zachodzie, Wschodzie i Północy, a
szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na stronie kvennaverkfall.is. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu solidarnościowym, zachęca się do okazania wsparcia w inny sposób, np. w mediach społecznościowych pod
hasztagiem #kvennaverkfall oraz zachęcania innych osób do udziału w naszej akcji. Oczekujemy również, że podobnie jak w przeszłości, pracodawcy podejmą wszelkie konieczne kroki by umożliwić kobietom i swoim pracownikom udział w Strajku Kobiet oraz wydarzeniach organizowanych w tym dniu, bez utraty wynagrodzenia. Ponadto apelujemy, aby tego dnia to ojcowie, dziadkowie, wujkowie i bracia przejęli tzw. „drugą i trzecią zmianę” i aby to oni zajęli się dziećmi, starszymi lub chorymi krewnymi oraz organizacją życia domowego.