Náms- og kynnisferð

Náms- og kynnisferðir hópa (leikskóla, grunnskóla eða stofnunar).

Vinnustaðir félagsmanna hjá sveitarfélögum, fyrirtækjum og stofnunum sem greiða í sjóðinn geta sótt um styrki til Mannauðssjóð Kjalar stéttarfélags vegna náms- og kynnisferða sem skipulagðar eru í þeim tilgangi að kynna sér störf stofnana erlendis eða innanlands með starfsmönnum sínum.

Mannauðssjóður Kjalar veitir styrk skv. úthlutunarreglum hverju sinni til stofnunar vegna þátttöku hvers einstaklings/starfsmanns í náms- og kynnisferðum innanlands eða utan. Styrkurinn nær yfir kostnað v/flugs, gistingar og ferða á milli staða skv. úthlutunarreglum og er kr. 170.000 per félagsmann. Hámarksstyrkur til slíkra verkefna er veittur til stofnanna á fjögurra ára tímabili. 

Dagskrá í náms- og kynnisferðum erlendis skal vera 12 klst að lágmarki til að fullur styrkur fáist greiddur. Dagskrá í náms og kynnisferðum innanlands má vera styttri en 12 klst og miðast styrkupphæð þá hlutfallslega við tímalengd. (6 klst = 50% af styrkupphæð)
Ferðatími telst aldrei til dagskrártíma. Launakostnaður telst aldrei til námskeiðskostnaðar. Ekki er veittur styrkur vegna námskeiðsgagna og námsbóka.

Með umsókn þarf að fylgja eftirfarandi:

  • Dagskrá ferðar
  • Staðfesting móttökuaðila (ef við á)
  • Greinagerð og lýsing á verkefninu þar sem fram kemur tilgangur ferðarinnar og námsmarkmið
  • Sundurliðun á áætluðum kostnaði
  • Þátttökulista félagsmanna sem sótt er um fyrir 

Gott að hafa í huga:

Að verkefni loknu skal fylla út og skila til skrifstofu sjóðsins uppgjöri vegna ferðarinnar sem jafnframt inniheldur lista yfir þátttakendur og félagsaðild þeirra. Nauðsynlegt er að láta fylgja afrit af sundurliðuðum greiddum reikningum viðkomandi sveitarfélags eða stofnunar þess. Reikningar og kvittanir þurfa að vera útgefnar á kennitölu umsóknaraðilans (þ.e. viðkomandi sveitarfélag/stofnun). 

 

Sækja um hér