Starfsreglur trúnaðarmanna

Starfsreglur Trúnaðarmanna

• Starfar sem tengiliður – milli félagsmanna og stjórnanda stofnanana – milli félagsmanna og stjórnar KJALAR
• Stendur vörð um réttindi og skyldur
• Gætir hagsmuna KJALAR stéttarfélags í starfi sem utan þess
• Upplýsir nýja félagsmenn um sína stöðu
• Annast upplýsingar á vinnustað
• Tekur á móti umkvörtunum
• Leitar leiða til lausna
• Heldur vinnustaðafundi
• Fylgist með kjara- og réttindaumræðu

Starfsskyldur aðaltrúnaðarmanns
• Starfar sem tengiliður – milli félagsmanna og stjórnanda stofnanana – milli félagsmanna og stjórnar KJALAR
• Stendur vörð um réttindi og skyldur
• Gætir hagsmuna KJALAR stéttarfélags í starfi sem utan þess
• Upplýsir nýja félagsmenn um sína stöðu
• Annast upplýsingar á vinnustað
• Tekur á móti umkvörtunum
• Leitar leiða til lausna
• Heldur vinnustaðafundi
• Fylgist með kjara- og réttindaumræðu
• Boðar til fundar með trúnaðarmönnum innan sinnar starfsdeildar.

Hann sér til þess að hlutverki starsdeildar sé fullnægt með eftirfarandi:

• Að afla upplýsinga fyrir aðalstjórn til framfara hverju sinni.
• Að dreifa upplýsingum og aðstoða félagsmenn.
• Að funda þegar þurfa þykir um sérmál svæðisins og koma tillögum til aðalstjórnar.
• Að gera tillögur til aðalstjórnar um fjárframlög til svæðisdeildarinnar.
• Að halda fundi árlega með þátttöku stjórnar/ starfsmanna.
• Að sjá um skemmtiferðir/árshátíðir.
• Að stuðla að samheldni og samvinnu meðal félagsmanna
• Að vinna að þeim hagsmunamálum sem upp koma hverju sinni

Skyldur félagsins
• Heldur námskeið, fundir
– um, félagið,
– um, kjarasamninga
– um, lög og reglugerðir
– um, sjálfstyrkingu, tjáningu, samningatækni
• Aðstoðar við þau mál sem upp koma
• Upplýsa um stöðu kjara-og réttindamála
• Samantektir og aðstoð frá skrifstofu