Punktakerfið

Grunnur að úthlutun orlofshúsa og -íbúða Kjalar er punktakerfi sem félagið tók upp árið 2009. Félagsmenn ávinna sér 12 orlofspunkta á ári, þ.e. 1 punkt fyrir hvern unninn mánuð. Punktastaða er uppfærð árlega áður en páskaúthlutun fer fram. Orlofspunktar stýra því hverjir eru í forgangi á úthlutunartímum (flestir punktar = mestir möguleikar). Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir tímabilum.
 
Sumartímabilið 2021 er frá 28/5 til 3/9 og skiptist punktafrádráttur þannig
(frádráttur pr. úthlutaða/leigða viku):
Tímabilið 14/5 - 28/5 7 punktar
Tímabilið 28/5 - 11/6 12 punktar
Tímabilið 11/6 - 30/7
18 punktar
Tímabilið 30/7 - 27/8 12 punktar
Tímabilið 27/8 - 3/9 7 punktar
   
Orlof að eign vali 20 punktar
Fyrir hvern sólarhring í sumarleigu 2 punktar
Gistimiðar á Hótel* 2 punktar - gildir allt árið 
 
Orlofshús sem tekin er eftir reglunni "fyrstur kemur fyrstur fær" á sumarorlofstímabilinu
kosta sömu punkta og um úthlutanir á hverju tímabili fyrir sig. Allir virkir félagsmenn geta sótt um á úthlutnartímum þó þeir eigi fáa eða
enga punkta. Punktastaða hjá viðkomandi verður þá neikvæð. Kaup á Golfkorti, Útilegukorti og Veiðikorti skerða ekki punktastöðu.
 
Úthlutun á vetrartíma skerðir ekki rétt og möguleika félagsmanna til úthlutunar á sumrin.